יפוי כח רפואי

לקוח פנה אלי בעת עריכת יפוי כח מתמשך ושאל  על טופס ייפוי כוח רפואי מתמשך. כלומר אם נדייק זה אמור להכתב כיפוי כוח מתמשך רפואי.  בתוך פרקי יפוי הכח המתמשך ישנו פרק רפואי. בו אנו יכולים לכתוב הוראותיו של הממנה לגבי רצונו לדוגמה בטיפול כזה או אחר ובדרך כלל באי רצונו בטיפולים כאלה ו/או אחרים.

למידע נוסף לחצו כאן

ובכן מה החשיבות הרבה של הכנסת המרכיב הרפואי ליפוי הכח? בעמי אני יושב ויש לי שלושה ילדים שעובדים כרופאים בישראל. יפוי הכח המתמשך אינו אמור לשמש כיפוי כח  לשימוש מהיר. כלומר במצב שאדם שהפקיד יפוי כח מתמשך רפואי או מה שהציבור מכנה בקצרה יפוי כח רפואי. לפתע “מפרפר” אין זמן לאישור הפעלתו של יפוי כח מתמשך. הפעלתו של יפוי כח מתמשך כרוך בפעולות הלוקחות זמן של ימים עד שבועות להביאו למצב של “יפוי כח פעיל”. יש להפריד בין מצב שיפוי הכח המתמשך כבר הופעל ועל כן הוא בתוקף למצב בו טרם הופעל יפוי הכח המתמשך. במצב בו כבר הופעל יפוי הכוח המתמשך והחלק הקשור למצב רפואי נערך על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכח המתמשך, אזי, ניתן להציגו בבית חולים ולהורות לצוות הרפואי על, לדוגמה, אי ביצוע החייאה. הבעיה היא בדרך כלל שיפוי הכח המתמשך טרם הופעל ע”י הממנה ולפתע הממנה נדרש להחייאה. במצב שכזה לא ניתן להציג יפוי כח מתמשך ומימלא אין יכולת להשתמש בו לעניין זה אף אם ישנם הוראות מפורטות בעניין רפואי כזה או אחר.

לשם כך נוצר טופס d.n.r  תפקידו הוא להוות אסמכתא לצוות הרפואי בנוגע לטיפולים מצילי חיים בעת חירום. באם קשיש עובר אירוע לבבי חמור וצוות  טיפול נמרץ מגיע לדירתו או שהוא מובל לבית חולים ולקרובי משפחתו ישנו טופס חתום של המנוח שנעשה על פי הדין בנוגע למניעת ביצוע פעולות מצילות חיים אז הצוות לא יבצע פעולות אלה ויניח לקשיש למות ללא ביצוע כל החייאה.

ההמלצה של עורכי הדין העוסקים ביפוי כח רפואי מתמשך הנה לערוך יפוי כח נוסף שנוסחו על פי החוק וכפי שמופיע בתקנות  לצורך פעולות שידרשו באם ידרשו למניעת טיפול דחוף בקשיש שהורה כאמור שלא לבצע בו פעולות מצילות חיים.

לצערי הרב מתברר שלא מעט מקרים של אירועים שכאלה הצוות הרפואי אינו מבקש טופס חתום ומסודר עפ”י החוק ופעמים לא מעטות , כפי שספרו לי ילדי, צוות טיפול נמרץ מסתפק בשיחה עם קרובי הקשיש ועל סמך מילתם הוא נמנע מלבצע החייאה או פעולות מצילות חיים אחרות.