שכר הטרחה לעריכת יפוי כח מתמשך

לאחר שהשכלנו בנוגע לכל יתרונותיו של יפוי כח מתמשך אנו מגיעים לשאלה שהיא לא פחות חשובה מהו שכ”ט יפוי כח מתמשך? ננסה להבהיר מה היחס בין שני מושגים שמתחברים יפוי כח מתמשך שכר טרחה – אנו מעוניינים בעורך דין שיערוך יפוי כח מתמשך. האדם הסביר מעוניין מחד, בבעל מקצוע שיבין לליבו וכן שיתן יעוץ לגבי מה שנדרש להכלל בתוך יפוי הכח המתמשך ומאידך עלות יפוי כח מתמשך הנה גם שיקול חשוב למי שנזקק לשרות זה.

למידע נוסף לחצו כאן

כיצד ניתן לגשר בין הרצון שלנו לקבלת מוצר ברמה גבוה קרי יפוי כח מתמשך שיכלול את כל מה שנדרש וילווה בלמידת דרישות וצרכי הממנה ע”י עורכו עורך הדין לבין עלות סבירה לעריכתו? זו אכן שאלת “המליון דולר”, אין ליפוי כח מתמשך שכר טרחה מומלץ.  מדוע אין ליפוי כוח מתמשך שכר טרחה מומלץ? הסיבות לכך מגוונות אך נתייחס למרכזית שבהן. עריכת יפוי כח מתמשך דורשת מעורכו, עורך הדין, לבצע ראשית פגישת הכרות עם הממנה שהוא הלקוח, להכירו להכיר את צרכיו להכיר את משפחתו וכמובן לצלול לענייניו הכלכליים בפגישה בודדת או מה שקורה בפועל במספר פגישות נפרדות. לייעץ לממנה בנוגע לאנשים שהוא מתכוון למנות דבר שכרוך בפגישות היכרות עמם וכן כרוך בהדרכתם הן בנוגע למועד תחילת הפעלתו של יפוי הכח כאנשי אמונו וכעוזריו של הממנה  והן ובעקר למגבלות החלות עליהם ביום שידרשו לפעול על פי יפוי הכח.

בכדי ש”נצלול” לעומק האחריות של מי שמונה להוציא לפועל את בקשותיו של הממנה שבמועד הפעלת יפוי הכח הוא כבר אינו מסוגל לשקול דבר או כמעט נמצא במצב שכזה, יש להבין שיפוי כח מתמשך מאפשר פעולות רבות לממונה שלעיתים כוללות פגיעות קשות בחרותו של הממנה כגון אשפוז בבית חולים רגיל ואשפוז בבית חולים פסיכאטרי. במישור הכלכלי הממנה רשאי למכור נכסים עד סכום שהגביל המחוקק ופעולות שגויות מצידו או פעולות זדוניות מצד מי שמונה ע”י הממנה עלולות למוטט את הממנה כלכלית ולשלול את חרותו או להביאו לכדי מצב שהוא מראש היה נוהג בו אחרת. לאחר תיאור תמציתי של האחריות הרבה של עורך יפוי הכח המתמשך ולאחר שתיארנו בקצרה את מספר הפגישות שיש לבצע טרם עריכת יפוי כח מתמשך נותר לנו לסכם מדוע אין מונח שנקרא שכ”ט יפוי כח מתמשך.

שכר הטרחה לעניות דעתנו הנו פונקציה ישירה של רמת ההשקעה מצד עורך הדין שהוא עורכו של יפוי הכח המתמשך וכן לרמת הידע שלו ונסיונו הן בתחום המשפטי והן בתחומים הכלכליים ומכאן שלא מדובר במוצר שניתן להשוות בקלילות ולקבוע ליפוי כח מתמשך שכר טרחה מומלץ. ובכל זאת אציין ששכר טרחה הנע בין 3000 ₪ ל7000 ₪ לפני מע”מ הוא הטווח הסביר  למונח -יפוי כוח מתמשך שכר טרחה או שכ”ט יפוי כוח מתמשך.