שינוי חקיקה שנדרשה בחוק בנוגע ליפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הנו תוצר של חקיקה וניתן לראותו בלשון פשטנית ומובנת ללא משפטנים כחוק יפוי כח מתמשך (לשם הפשטות וההבנה נכנה את תיקון החוק שיצר את יפוי הכח המתמשך  מכאן והילך כחוק יפוי כח מתמשך ואת הסייגים בחוק  כתקנות יפוי כח מתמשך).

למידע נוסף לחצו כאן

מה הביא את המחוקק ליצור מבנה משפטי חדש ליפוי כח ? יפוי כח רגיל ניתן בכדי לבצע פעולה או סדרת פעולות על ידי מיופה כח עבור אדם כלשהו. יפוי הכח הרגיל יכול שיהיה בלתי חוזר ואז מי שנתן אותו אינו יכול לחזור בו מנתינתו אלא בכפוף למספר סייגים שלא פה המקום לפרטם. יפוי כח רגיל שניתן לביטול ע”י נותנו אינו יכול לחול אם נותן יפוי הכח פסק מלהיות כשיר משפטית. למשל אדם שהפך לדמנטי לחלוטין אין אפשרות להפעיל יפוי כח רגיל בעת שהוא מפסיק להיות כשיר משפטית.

יפוי כוח מתמשך מאפשר הפעלת יפוי הכח רק במועד בו נותן יפוי הכח (ובלשון החוק- הממנה) מצוי במצב שהוא פחות כשיר לפי מה שהוגדר ביפוי הכח המתמשך. תקנות יפוי כח מתמשך כפרפרזה לכינוי שכינינו את יפוי כח המתמשך כחוק יפוי כוח מתמשך  בעצם מפרטים את כל הסייגים הרבים שנועדו להגן על הממנה מפני שלילת זכויותיו ההומניטריות  ע”י מי שמינה כמיופה כוח שלו וכן בזיזת כספו ורכושו ע”י מי שמינה. יפוי כח מתמשך חוק אחד לו, שלא יתאפשר למי שמונה כמיופה הכח לפעול כנגד רצונו של מי שיפה את כוחו דהיינו הממונה.

אתן מספר דוגמאות מה שינו תקנות יפוי כוח מתמשך כלומר הסייגים במצב ה”בטיחותי” של נותן יפוי הכח. נותן יפוי הכח יכול שיגביל את הפעולות הפיננסיות של מיופה הכח כך שהוא יוכל להוציא כספים מהבנק רק למטרות שירשמו מראש. כמו כן חוק יפוי כח מתמשך קובע במפורשות שאין אפשרות למכור רכוש או לבצע עסקאות בסכומים מסוימים בלי אישור מפורש של בית המשפט. גם ניתן למיפה הכח או בלשון החוק לממנה, להגביל את כניסת יפוי הכח המתמשך למקרים מסוימים בלבד או לאישור של גורם נוסף וכד. כך שאם לדוגמה יעקב עורך יפוי כח מתמשך כיום שהוא צלול בדעתו הוא יכול לקבוע שיפוי הכח יכנס לתוקפו רק אם הוא יאשר זאת בסמוך למועד שהוא יחליט, כך שאם הוא לדוגמה לא אישר מאחר שהוא  נעשה דמנטי אזי יפוי הכח לא יכנס לתוקף. אי כניסתו לתוקף או כניסת יפוי הכח לתוקף הם כמובן מכח החוק שמאפשר התניות שכאלה ואחרות.