מה זה ייפוי כוח מתמשך וגם למה צריך ייפוי כוח מתמשך

מהו יפוי כח מתמשך

“יפוי כח מתמשך” הנו  הסדר משפטי שמדינת ישראל  ומדינות מתקדמות  בעולם  הוסיפו לארגז הכלים המשפטי שלהם שהביא תפיסה חדשה ומתקדמת בהתייחסות החברה לאנשים עם מוגבלות עתידית. כלומר אנשים שחוששים שמצבם הקוגניטיבי ישתנה בעקר בעקבות מצב רפואי כגון מחלות הקשורות לזכרון או קשורות ליכולת ניהול ענייניו האישיים של אדם.  בישראל חוקק תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות חוק שמבטא תפיסה חברתית מתקדמת ביחס לאנשים עם מוגבלות. חוק אשר שם את האדם במרכז ואת זכויותיו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לתפיסותיו רצונו ובחירותיו. מחד, תפיסת החקיקה המתקדמת בעולם ב20 שנים האחרונות מדגישה את החיובי באדם קרי את בחירותיו ואת רצונו ופחות את מוגבלותו ומאידך, מכירה תפיסה זו בחובת המדינה לאפשר לכל בעל מוגבלויות למצות את זכויותיו ואת יכולותיו באמצעות תמיכה מחד והגנה מאידך. בעקבות תיקון 18 חוקק התיקון של “יפוי כח מתמשך”.

למידע נוסף לחצו כאן

יפוי כח מתמשך מה זה

ובכן מהו יפוי כח מתמשך?  יפוי הכח המיוחד שנקרא כך הוא מסמך משפטי בעל תבנית משפטית קבועה שלא נתנת לשינוי המאפשרת לכל אדם בגיר מעל גיל 18 לתכנן את עתידו הפיננסי /הבריאותי וכד’ וזאת כל עוד בשלב בחייו שהוא בריא בגופו וצלול במוחו. כלומר יפוי הכח המתשך פותח לנו יכולות בתחום המשפטי לקבוע איך יראו חיינו בעתיד בימים סגריריים בהם רפואית ו/או מנטלית לא נהיה כשירים לקבל החלטות בעקר בתחום הפיננסי ו/או בתחום הרפואי.  בימים סגריריים שיפוי הכח יכנס לתוקפו אזי מי שמונה ע”י מיפה הכח , בדרך כלל קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יפעל ואם מינ יתה יותר מאחד(ניתן עד שלושה) אזי יפעלו לפי הוראותיך שנתתה אותם בזמן שמצבך היה תקין. העניינים שמיופי הכח שבחרת יפעלו לטובתך הם  עניינים רכושיים עניינים רפואים ו/או עניינים אישיים. מי שמנסח את ההוראות ביפוי הכח שזה בעצם אתה/את נקרא בלשון יפוי הכח הממשך “הממנה” את אותה יכולים כממנים יכולים לקבוע באיזה עניינים בדיוק ינתן יפוי הכח למי ינתנו הסמכויות ומה המגבלות שתטילו עליו בפעולתו עפ”י יפוי הכח המתמשך שנתתם לו.

ניתן בכל עת שאתה צלול להפקיד יפוי כח חדש כלומר לבטל את הקודמים או לשנות את הוראותיך או את העניינים שיפוי הכח יכול לגביהם. כל זאת כאמור, על אף שכבר הפקדתה אחד/ים לפני כן. הכלל הוא שיפוי הכח המתמשך האחרון הוא הקובע. יתרה מכך שגם אם יפוי הכח נכנס לתוקף כלומר מומחה רפואי קבע שחלו התנאים לכניסתו לתוקף עקב אי כשירותך עדין תוכל לבטלו אם ציינת אפשרות כזו במועד ניסוחו שהייתה כשיר וזאת כמובן באמצעות  בית המשפט שיצטרך להחליט בעניין.

מהו ייפוי כוח מתמשך

 

עשיית יפוי כח מתמשך ומחירו של יפוי כח מתמשך?

עורך הדין העושה יפוי כח מתמשך צריך לתת תשומת ליבו למספר עניינים עקריים טרם עריכת יפוי הכח, במועד עשייתו ואף לאחר שישגר אותו למשרד המשפטים שם יופקד עד ליום שבו יכנס לתוקף.

הממנה- עורך דין העושה יפוי כח מתמשך לאדם שהוא קטין (מתחת לגיל 18) או שהוא לא כשיר משפטית לפי חוק הכשרות המשפטית עובר על החוק. יש לשים לב שאל ימנע עורך הדין מאדם בעל מוגבלות להיות ממנה. למשל אדם בעל מוגבלות בראייתו כעוור אין כל מניעה למנותו כממנה לאדם אחר שיוציא לפועל את רצונותיו. לאדם כזה יש לסייע בעזרים ותמיכה כך שיוכל למלא את תפקידו כמייפה כח למרות שהוא בעל מגבלות. גם אדם בעל מוגבלות שכלית קלה יכול לשמש כממנה כל עוד הוא מבין את משמעות יפוי הכח המתמשך ועורך הדין ווידא זאת.

מיופה הכח או הממונה-  מיופה הכח הוא איש אמונו של הממנה והחוק כמעט שאינו מאפשר לקבל כל תקבול בעד עבודת הממונה (במקרים חריגים שמינה הממנה איש מקצוע למלא רצונותיו ניתן להסדיר תשלום). מיפה הכח הוא אדם בגיר מעל גיל 18 שאינו תאגיד או שותפות אלא פשוט -יחיד. לא ניתן למנות מיופה כח ליותר משלושה ממנים אם הם לא מבני משפחתו כך שגם אם מיניתה אדם מקצועי שאינו קרוב להיות ממונה על רצונותיך , אותו אדם לא יוכל להתמנות ליותר משלושה מינויים של ממנים שאינם קרוני משפחתו. כמובן שהממונה חייב להיות אדם כשיר משפטית ובטח לא אדם שמונה לו אפוטרופוס לניהול ענייניו הוא עצמו. ישנה מגבלה למינוי אדם לענייני רכוש וזאת אם לדוגמא הוכרז כפושט רגל.

מחירו של יפוי הכח-  יפוי כח המתמשך דורש מעבר להכשרת עורך הדין  גם הרבה נסיון משפטי ונסיון חיים. עורך הדין אמון לכך שהוא חייב לספק יעוץ מקדים לממנה . הוא חייב לשבת עימו ועם מי שהוא ימנה להוציא לפועל את רצונו, ולוודא שאכן הממנה הבין כיצד להשתמש בכלי המתוחכם של יפוי הכח המתמשך. המחיר אם כן צריך לכלול מספר שעות יעוץ מקדימות וכמובן מספר שעות לעריכתו ועשייתו של יפוי הכח המתמשך.

המחירים המקובלים בשוק הם בין 2000 ₪ ל7000 ₪ הכל תלוי במקצועיות עורך הדין ובניסיונו הן בתחום עריכת יפויי כח מתמשכים  וכמובן ניסיון חיים של עורך הדין ורמת הותק שלו כעורך דין. יש לודא מתן חשבונית כדין על ידי עורך הדין העושה את היפוי הכח המתמשך. לסכומים שצויינו לעיל, כמובן שיש להוסף מע”מ כדין. בנוסף יש לזכור שגביית סכומים לא סבירים לא מבטיחה את אכותו של יפויי הכח המתמשך..

 

ייפוי כח מתמשך מה זה ומדוע צריך אותו ? האם קיימים מנגנוני פיקוח שביום שלא תהיו כשירים לא ינצלו את יפוי הכח המתמשך לרעה כנגדכם? וכמה עולה לעשות יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הוא הסדר משפטי המאפשר לך “הממנה” את מיופי הכח  בהיותך צלול לתת הוראו לניהול ענייניך הרכושיים אישיים ובריאותיים בעתיד במועד שלא תהיה כשיר לעשות זאת.

הסדר של יפוי הכח המתמשך מתבסס על מערכת יחסי אמון בין הממנה לבין , בד”כ , קרובי משפחתו מדרגה ראשונה שהם הממונים לבצע את רצונו בימים שהוא לא יהיה כבר כשיר להחליט בנושאים אלו.

מאחר שאתם מיניתם את הקרובים לכם אנשי אמונכם למשימת מתן ההוראות המחוקק לא סבר שחייבים פה פיקוח שוטף ורציף כמו שחל לדוגמא, על מינוי אפוטרופוס לענייני רכוש. עם זאת המחוקק יצר מערכת איזונים שתאפשר פיקוח ובקרה שהם הרבה פחות מכבידים מפיקוחו של האפוטרופוס הכללי במצב רגיל של מינוי ממונה דרך בית המשפט.

ראשית עשיית יפוי הכח היא בתבנית קבועה ועריכתה ע”י עורך דין שהוכשר במיוחד לכך מבטיחות שלא יהיו בו “כל מיני שטיקים”. עורך הדין שמוסמך לאשר יפויי כח מתמשכים עבר הכשרה וקיבל הרשאה עפ”י חוק להכלל במאגר עורכי הדין המורשים לערוך יפוי כח מתמשך.

שנית, הממנה שהוא האדם שמורה למי שהוא מיפה את כוחו מה לעשות רשאי לקבוע  אדם נוסף שעל מי שמיופה כח להתייעץ/להודיע לו לפני פעולות מסויימות לפני כל פעולה וכד’ וכמובן ליידע אותו שיפוי הכח נכנס לתוקף.

שלישית,  אם הממנה חושש מקרוביו הוא יכול להורות על פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכח באופן  די דומה לפיקוח שמוטל כיום על אפוטרופוסים שמונו ע”י בית המשפט.

רביעית,  בחוק נקבעו גורמים שיקבלו ממאגר יפוי הכח מידע על יפוי הכח כולל מה  ההוראות שרשאי הממונה לתת מכח יפוי הכח המתמשך.  בגופים אלו כלולים קרובי משפחה נוספים מעבר לממנה, בנקים, מוסדות רפואיים ועוד.

חמישית, על מיופה הכח שבחר הממנה לתת הצהרה על התקיימותם של תנאי יפוי הכח שמכניסים אותו לתוקף. . ההודעה נשמרת במאגר של האפוטרופוס הכללי ושיגורה ע”י הממונה היא תנאי הכרחי לכניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף.

שישית, ישנן מגבלות לא מעטות על הממונה שהעיקריות שבהן, הנן: א. חובתו של הממונה לפעול בכדי לברר מה היה רצון הממנה בכל פעולה מהותית. ב. ישנן פעולו רבות שהממונה נזקק להוראות מפורשות שחייבות להיות מצויינות ביפוי הכח המתמשך או הוראות המחייבות פנייה לבית המשפט. כמו כן הממונה חייב לתעד מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות שקיבל ביחס לממנה וכמובן לנהל חשבונות מתועדים לפי הוראות האפוטרופוס הכללי.

שביעית, ישנה אפשרות לכל אדם להגיש תלונה כנגד הממונה לאפוטרופוס הכללי  לאגף תלונות הציבור. כמו כן כמובן שכל קרוב משפחה ו/או כל אדם זכאי לפנות לבית המשפט אם הוא רואה שתפקודו של מיופה הכח לקוי מכל בחינה שהיא כגון הוא בעצמו אינו כשיר או ישנו חשש שהוא מועל בתפקידו לדאוג ולמלא את רצונו של הממנה כפי שהוא יודע.