נגישות מהי?

בשנים האחרונות ישנו שיפור רב ומשמעותי בהתייחסות הציבור לנושא של שוויון הזדמנויות וצדק חברתי ומכך נובע גם ענין  הנגשת השירות שמשמעותו היא   שכל אדם יוכל לקבל שירות שוויוני כולל אנשים עם מוגבלויות שונות.

שירות נגיש הוא שירות הנותן מענה גם לצרכים של אנשים עם מוגבלות שבכללה מוגבלות מוטורית, מוגבלות בראיה ובשמיעה, מוגבלות נפשית ועוד.  מטרת ההנגשה בין היתר היא שכול אדם יוכל לצרוך את השירות באופן דומה לאנשים בלי מוגבלות. מספר פנים להנגשה מחד פן של התאמת מבנה  לצרכים של אנשים עם מוגבלויות שונות וכן פן של הנגשת השירותים הניתנים לצבור, במישור בין מקבל ונותן השירות.

 בשנת תשנ”ח-1988 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים  מוגבלות, ומטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים, כך שיוכל לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולותיו.

מורשה נגישות בשרות

כדי להנגיש שרות או מבנה יש להיעזר במורשי נגישות לשירות.

מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע המוסמכים מתוקף החוק לאשר ולספק יעוץ בתחום ההנגשה של שירות  ללקוחות עם מוגבלות. מורשה הנגישות לשירות הינו בוגר הכשרה של קורס מורשה נגישות השירות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים . ואשר בסיומו מקבל רישיון המאפשר למורשה לנגישות השירות לאשר התאמות ולייעץ כיצד לבצע התאמות בשירותים ובמקומות כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לצרוך שירותים באופן שוויוני עצמאי ובטיחותי.

בכדי לעסוק בהנגשת מבנים או שרותים יש לעבור הכשרה ארוכה ומבחני הכשרה .בוגרי הכשרה זו הנם מורשים לנגישות השירות ומקבלים רישיון לעסוק בתחום . לנוחות הציבור ישנו מאגר מורשי נגישות השירות שבו רשומים כל נותני השרות בתחום הנגישות שעברו הכשרה ויש להם רשיון מטעם משרד המשפטים לעסוק ולתת שרות בתחום הנגישות.

רשימת מורשי נגישות השירות

תחומי הנגשת השירות

  • הנגשת אתרי אינטרנט – כך שאנשים עם מוגבלויות שונות יוכלו לגלוש ולהגיע לכל מקום באתר ובעיקר לאתרים המספקים שירות לציבור.
  • הנגשת מידע במקומות ציבוריים הנמסרים ללקוחות בכתב ובע”פ.
  • התאמות בעיצוב של מקומות נותני שירות שיאפשרו גישה פיסית לכולם.
  • הדרכת מנהלים ועובדים על הנגשה פיסית והנגשת שירות.
  • כתיבת תוכניות עבודה למקומות עבודה הנותנים שירות לציבור.
  • התאמות ספציפיות למקומות הנותנים שירות לאנשים עם מוגבליות כגון: הנגשת מוסדות ספציפיים, הנגשת מוסדות חינוך יעודיים, מקומות עבודה, מפעלים מוגנים, מתקני ספורט, מוסדות לשיקום יום.
  • יעוץ למעסיקים המעוניינים להנגיש את מקום העבודה כך שיהיה מותאם לאנשים עם מוגבלות.

סמכויותיהם של מורשי נגישות בשרות

למורשי הנגישות לשירות  סמכויות בתחום של רישוי עסקים לצורך נגישות, אשור בדיקה תקופתית של אשור נגישות ברשתות, מתן פטור מהנגשות לאתרי אינטרנט, אשור תוכניות להדרכת עובדים, יעוץ למורשי מתו”ס בתחומים מסוימים, התאמות נגישות לעובד ועוד.

כל התפקידים והסמכויות הניתנות למורשה נגישות השירות נעשות ע”פ חוק שיויון הזדמנויות משנת תשמ”ח- 1988 ובעקבותיו ניתקנו תקנות ספציפיות לתחומי השירות השונים. וכן תקנים ישראליים שונים. התקנות והתקנים מתעדכנים ומתווספים כל הזמן ע”פ הצרכים שעולים מהשטח וע”פ ההבנות השונות.