ייפוי כוח מתמשך עלות והכנתו

יפוי כח מתמשך כמה עולה – יפוי כח המתמשך דורש מעבר להכשרת עורך הדין  הרבה נסיון משפטי ונסיון חיים. עלות יפוי כח מתמשך או מחיר ייפוי כח מתמשך כולל בחובו את נסיונו הכולל של עורך הדין במכלול כישורים משפטיים. עורך הדין אמון לכך שהוא חייב לספק יעוץ מקדים לממנה . הוא חייב לשבת עימו ועם מי שהוא ימנה להוציא לפועל את רצונו, ולוודא שאכן הממנה הבין כיצד להשתמש בכלי המתוחכם של יפוי הכח המתמשך. כמה עולה יפוי כח מתמשך? השאלה היא כמה עולה לעשות יפוי כח מתמשך או יותר מדויק כמה עולה להכין יפוי כח מתמשך? עלות עריכת יפוי כח מתמשך או בלשון עממית, כמה עולה לעשות ייפוי כוח מתמשך, כוללת בחובה מספר רב של שעות יעוץ מקדימות וכמובן מספר שעות לעריכתו ועשייתו של יפוי הכח המתמשך.

למידע נוסף לחצו כאן

 

עלות ייפוי כח מתמשך או יותר נכון עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך המקובלת בשוק היא בין 2000 ₪ ל7000 ₪ אין שכר טרחה מומלץ להכנת יפוי כח מתמשך. שכ”ט ליפויי כח מתמשך תלוי במקצועיות עורך הדין ובניסיונו הן בתחום עריכת יפויי כח מתמשכים וכמובן ניסיון חיים של עורך הדין ורמת הותק שלו כעורך דין. יש לוודא מתן חשבונית כדין על ידי עורך הדין העושה את יפוי הכח המתמשך. לסכומים שצויינו לעיל, כמובן שיש להוסף מע”מ כדין. בנוסף יש לזכור שגביית סכומים לא סבירים לא מבטיחה את אכותו של יפויי הכח המתמשך.

הכנת יפוי כח מתמשך

עורך הדין העושה יפוי כח מתמשך צריך לתת תשומת ליבו למספר עניינים עקריים טרם עריכת יפוי הכח, במועד עשייתו ואף לאחר שישגר אותו למשרד המשפטים שם יופקד עד ליום שבו יכנס לתוקף.

הממנה- עורך דין העושה יפוי כח מתמשך לאדם שהוא קטין (מתחת לגיל 18) או שהוא לא כשיר משפטית לפי חוק הכשרות המשפטית עובר על החוק. יש לשים לב שאל ימנע עורך הדין מאדם בעל מוגבלות להיות ממנה. למשל אדם בעל מוגבלות בראייתו כעוור אין כל מניעה למנותו כממנה לאדם אחר שיוציא לפועל את רצונותיו. לאדם כזה יש לסייע בעזרים ותמיכה כך שיוכל למלא את תפקידו כמייפה כח למרות שהוא בעל מגבלות. גם אדם בעל מוגבלות שכלית קלה יכול לשמש כממנה כל עוד הוא מבין את משמעות יפוי הכח המתמשך ועורך הדין ווידא זאת.

מיופה הכח או הממונה-  מיופה הכח הוא איש אמונו של הממנה והחוק כמעט שאינו מאפשר לקבל כל תקבול בעד עבודת הממונה (במקרים חריגים שמינה הממנה איש מקצוע למלא רצונותיו ניתן להסדיר תשלום). שאלות כגון ייפוי כוח מתמשך כמה עולה? כמה עולה להכין יפוי כוח מתמשך? הם הם עניינו גם של מיופה הכח. מיפה הכח הוא אדם בגיר מעל גיל 18 שאינו תאגיד או שותפות אלא פשוט -יחיד. לא ניתן למנות מיופה כח ליותר משלושה ממנים אם הם לא מבני משפחתו כך שגם אם מיניתה אדם מקצועי שאינו קרוב להיות ממונה על רצונותיך, אותו אדם לא יוכל להתמנות ליותר משלושה מינויים של ממנים שאינם קרוני משפחתו. כמובן שהממונה חייב להיות אדם כשיר משפטית ובטח לא אדם שמונה לו אפוטרופוס לניהול ענייניו הוא עצמו. ישנה מגבלה למינוי אדם לענייני רכוש וזאת אם לדוגמא הוכרז כפושט רגל.

כמה עולה לעשות יפוי כח מתמשך