רשימת מורשי נגישות השירות

נגישות מהי? בשנים האחרונות ישנו שיפור רב ומשמעותי בהתייחסות הציבור לנושא של שוויון הזדמנויות וצדק חברתי ומכך נובע גם ענין  הנגשת השירות שמשמעותו היא   שכל אדם יוכל לקבל שירות שוויוני כולל אנשים עם מוגבלויות שונות. דברו איתנו 02-6251231 במייל שירות נגיש הוא שירות הנותן...